Velkommen til Martemoen TransportMartemoen Transport As er en flersidig transportbedrift. Vårt garasjeanlegg m/verksted ligger på Trondbøl Industrifelt som ligger ca 1,5 km sør for Skarnes.Vi har 13 vogntog som består av semi m/walkingfloor traller og termotraller, bulk biler og hengere, containerbiler og krokbiler. Hovedoppgavene våre er transport av asfalt, poteter, settepoteter og avfall. .  

Det siste nye hos oss er modulvogntog. Vi har 2 sett 25,25 som kjører for Norsk Gjenvinning.

Martemoen Transport AS   l   Postadr: Strandveien 99, 2100 Skarnes   l   Besøkadr: Disenåveien 37-39, Skarnes   l   Telefon: 62 96 12 18   l   E-post: post@martemoen.no
www.aktiweb.no